ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่่องใช้สำนักงาน(DRUM HL-2240)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
2,033.00
เอส ที ดี เทรดดิ้ง
2,500.00
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรดท์ จำกัด
2,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
2,033.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มีนาคม 14, 2561