ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H60XPA0016
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ราคา: 
1,749.45
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ธนาคม ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
2,065.10
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ราคา: 
1,749.45
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562