ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สมหวังเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
0.00
บริษัท ธนาคม ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด
6,921.83
บริษัท แอร์-คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
6,192.09
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แอร์-คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
6,192.09
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 5, 2561