ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำชายชั้น 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เปิดซองประมูล: 
01/06/2561
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้าน เอ ที ดี ซัพพลาย
1,540.80
ห้างปุณภาเซลส์
1,550.00
ห้างวิโรชน์กลการ ซัพพลาย
1,760.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้าน เอ ที ดี ซัพพลาย
1,540.80
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤษภาคม 18, 2561