ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6

เลขที่ประกาศ: 
6613PA0003
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอ.ที.ดี.ซัพพลาย
ราคา: 
7,078.05
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห.จ.ก.วิโรจน์กลการซัพพลาย
ราคา: 
7,140.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห.จ.ก.ปุณภา เซลส์
ราคา: 
7,370.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้าน เอ.ที.ดี.ซัพพลาย
ราคา: 
7,078.05
วันที่ประกาศ: 
18/05/2561