ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 31 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6

เลขที่ประกาศ: 
6621PA0004
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอ.ที.ดี.ซัพพลาย
ราคา: 
54,517.57
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห.จ.ก.ปุณภา เซลส์
ราคา: 
58,705.55
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห.จ.ก. วิโรจน์กลการซัพพลาย
ราคา: 
59,513.40
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้าน เอ.ที.ดี.ซัพพลาย
ราคา: 
54,517.57
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562