ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เบ็ดเตล็ด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้านเอทีดี ซัพพลาย
7,135.00
บ.บีเอออโตโมทีพ จำกัด
7,145.00
บ.ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
7,155.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้านเอทีดี ซัพพลาย
7,634.45
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 20, 2561