ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถใช้งานทะเบียนอร.1563

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้านเอทีดี ซัพพลาย
749.00
บ.ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
856.00
หจก.บีเอ ออโตโมทีพ
963.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้านทีดี ซัพพลาย
749.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 27, 2561