ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถโดยสาร ยี่ห้อเบ็นซ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย
6,825.00
บ.บีเอออโตโมทีพ จำกัด
6,850.00
ร้าน ล.เจริญกลการ
6,875.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย
7,302.75
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 8, 2561