ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถโดยสาร ยี่ห้อฮีโน่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
9,951.00
บ.ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
10,272.00
หจก.บีเอออโตโมทีพ
10,914.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
9,951.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 23, 2560