ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อเบ็นซ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
54,570.00
บ.ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
55,212.00
หจก.บีเอออโตโมทีพ
55,854.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
54,570.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 25, 2560