ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อเบ็นซ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
14,124.00
หจก.เอวียนตรกิจ
14,766.00
ร้าน ล.เจริญกลการ
15,408.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
14,124.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 23, 2560