ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถโดยสารธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บ.สันติภาพรับเบอร์(2002)จำกัด
37,878.00
บ.ชัยโชติรวมยาง จำกัด
38,199.00
บ.ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
39,804.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บ.ชัยโชติรวมยาง จำกัด
37,878.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 31, 2560