ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถโดยสารธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย
4,775.00
บ.บีเอออโตโมทีพ จำกัด
4,785.00
ร้าน ล.เจริญกลการ
4,795.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย
5,109.25
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 8, 2561