ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถโดยสารธรรมดา ยี่ห้อฮีโน่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
4,435.00
บ.ธนวัฒน์ออโต้ซัพพลาย จำกัด
4,440.00
ร้าน บีเอโอโตโมทีพ
4,455.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้าน ล.เจริญกลการ
4,745.45
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 8, 2561