ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H615PA0018
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.จ.พัฒนาอะไหล่ยนต์
ราคา: 
13,621.10
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ศิริมอเตอร์กลการ จำกัด
ราคา: 
14,231.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
หจก.จ.พัฒนาอะไหล่ยนต์
ราคา: 
13,621.10
วันที่ประกาศ: 
17/05/2561