ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักงานเขต 3

เลขที่ประกาศ: 
3-61-X-PA-0009
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บ.แอร์คอนมาเก็ตติ้ง จำกัด
ราคา: 
16,289.68
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บ.แอร์คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ราคา: 
16,289.68
วันที่ประกาศ: 
25/01/2562