ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED แบบหลอดตะเกียบ ขนาด 20W 220V

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
17,079.34
บริษัท วรรณกิจไพศาล จำกัด
17,719.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
17,079.34
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2561