ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟนีออน 36 วัตต์ จำนวน 50 หลอด (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0018
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.เอส.ที.เอ็น มาร์เก็ตติ้ง
ราคา: 
1,952.75
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
หจก.เอส.ที.เอ็น มาร์เก็ตติ้ง
ราคา: 
1,952.75
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562