ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเติม Printer

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ็ปแอคเซลโซรี่ จำกัด
6,687.50
บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จำกัด
7,088.75
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ็ปแอคเซลโซรี่ จำกัด
6,687.50
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 2, 2561