ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon Image Class LBP 6680X Mono Laser Printer (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H615PA0030
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
undefined
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ็ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
30,174.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
ราคา: 
31,030.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ็ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
30,174.00
วันที่ประกาศ: 
28/05/2561