ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ประจำเดือนเมษายน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรีึ่ จำกัด
28,119.60
เอส ที ดี เทรดดิ้ง
32,550.00
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรดท์
33,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
28,119.60
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, เมษายน 23, 2561