ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร ประจำเดือนมีนาคม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เปิดซองประมูล: 
14/06/2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
45,111.20
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรดท์ จำกัด
48,667.30
เอส ที ดี เทรดดิ้ง
48,973.90
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริ ษัท เบญกรุ๊ป แอคเซสโซรี่
45,111.20
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 12, 2561