ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร กปด.25

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
6,676.80
เอส ที ดี เทรดดิ้ง
7,447.20
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
7,062.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
6,676.80
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 10, 2561