ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสารและเครื่องโรเนียว (RD3608) เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
9,095.00
บริษัท ไมดาส ซัพพลาย
9,630.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.ไนซ์ อินเตอร์ ซัพพลาย
9,095.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มิถุนายน 15, 2561