ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายแลนด์เดินภายใน UTP CAT6 ยาว 100 เมตร จำนวน 1 กล่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0011
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
1,284.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออฟฟิศไดเรคท์ จำกัด
ราคา: 
1,391.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
ราคา: 
1,284.00
วันที่ประกาศ: 
21/01/2562