ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสลากออมสินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ001/2562 ลว.19 ก.ค.62
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ธนคารออมสิน
ราคา: 
5,470,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ธนาคารออมสิน
ราคา: 
5,470,000.00
วันที่ประกาศ: 
24/07/2562