ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพิมพ์เอกสาร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โรงงานอุตสากรรมบางปะอิน จำกัด
15,669.08
บริษัท ท๊อปเทค มิเลนเนียม จำกัด
16,040.37
บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
16,107.78
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จำกัด
15,669.08
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤษภาคม 21, 2561