ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปากกา จำนวน 2 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอส พลัส มีเดียครีเอชั่น จำกัด
64,200.00
บริษัท เกรทพรีเมี่ยม จำกัด
69,550.00
บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์เทคโนโลยี จำกัด
76,237.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอส พลัส มีเดียครีเอชั่น จำกัด
64,200.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มีนาคม 7, 2561