ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรรถ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ยงเจริญ จำกัด
43,399.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ยงเจริญ จำกัด
43,399.20
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มีนาคม 7, 2561