ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฟรีออนซ์ F-22

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท แอร์-คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
19,174.40
ธนาคม ซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด
20,330.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แอร์-คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
19,174.40
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 13, 2561