ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้าน วิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย
4,000.00
้ร้าน เอ ที ดี ซัพพลาย
4,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้าน วิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย
4,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 8, 2561