ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้าน วิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย
6,400.00
ร้าน เอทีดี ซัพพลาย
7,532.80
ห้าง ปุณภา เซลส์
6,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้าน วิน คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย
6,400.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤษภาคม 18, 2561