ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักงานเขต

เลขที่ประกาศ: 
3618PA0011
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
องค์การค้า คุรุสภา (สกสค.)
ราคา: 
2,400.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
องค์การค้าคุรุสภา (สกสค.)
ราคา: 
2,400.00
วันที่ประกาศ: 
24/01/2562