ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระบองไฟแบบชาร์จพร้อมมีไฟฉายและเสียงนกหวีดในตัว ขนาด 1 ฟุต จำนวน 20 อัน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H60XPA0015
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
10,272.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท วรรณากิจไฟศาล จำกัด
ราคา: 
10,700.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
10,272.00
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562