ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ(A4 ขนาด 70 แกรม) (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H613PA0015
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
ราคา: 
37,258.47
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
ราคา: 
37,258.47
วันที่ประกาศ: 
19/03/2561