ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท)เขตการเดินรถที่ 6

เลขที่ประกาศ: 
6621PA0002
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
ราคา: 
7,217.15
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
ราคา: 
7,217.15
วันที่ประกาศ: 
21/01/2562