ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษอิงค์เจ็ท จำนวน 10 ม้วน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0016
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊เฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด
ราคา: 
13,803.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แซด-ซายน์ จำกัด
ราคา: 
14,980.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด
ราคา: 
13,803.00
วันที่ประกาศ: 
21/01/2562