ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ไม่มีเส้น ปรุ2ข้าง ขนาด 15X3.66 นิ้ว และมีตรา ขสมก.

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน
0.00
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาาบางปะอิน จำกัด
8,820.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาาบางปะอิน จำกัด
8,820.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 2, 2561