ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จและตลับหมึกใช้งานกับคอมพิวเตอร์ปั๊มก๊าซ NGV อู่แสมดำ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริาัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
6,099.00
เอส ที ดี เทรดดิ้ง
7,447.20
บรษัท ออฟฟิศ ไดเรดท์ จำกัด
7,575.60
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
6,099.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มิถุนายน 11, 2561