ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
18,737.84
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
18,737.84
วันที่ประกาศ: 
พุธ, เมษายน 18, 2561