ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โรงงานอุตสากรรมบางปะอิน จำกัด
13,882.18
บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
15,343.80
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จำกัด
13,882.18
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 20, 2561