ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร ประจำเดือนกรกฎาคม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
15323.47
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอสพีพี ครีเอท แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
15,943.00
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางประอิน จำกัด
15,323.47
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
15,323.47
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 17, 2561