ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษพิมพ์เอกสาร

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
13,470.23
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ดรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
13,470.23
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มีนาคม 7, 2561