ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กปด.27จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท

เลขที่ประกาศ: 
7615PA0008
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โรงงานกระดาษบางประอิน จำกัด
ราคา: 
2,520.92
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท โรงงานกระดาษบางประอิน จำกัด
ราคา: 
2,520.92
วันที่ประกาศ: 
25/05/2561