ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น ขนาด 15X11 นิ้ว ไม่มีเส้นปรุ 2 ข้าง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด
6,800.00
ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน
5,380.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน
5,380.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 2, 2561