ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)

เลขที่ประกาศ: 
1615PA0004
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
4379.51
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน
ราคา: 
4,379.51
วันที่ประกาศ: 
17/05/2561