ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ด กปด.21 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)

เลขที่ประกาศ: 
1621PA0026
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
936.25
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน
ราคา: 
936.25
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562