ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ็กเกอร์ติดรถโดยสารปรับอากาศร่วมบริการ จำนวน 4,500 แผ่น (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H60YPR0026
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
42,750.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
42,750.00
วันที่ประกาศ: 
30/01/2562