ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Printer Epson

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2,675.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2,675.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2561